voor dozen en andere verzendartikelen

Kopen op rekening

Op rekening kopen door overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en bedrijven in Nederland:

Bedrijven die voldoen aan een kredietwaardigheidstoets kunnen op rekening kopen. De beoordeling hiervan ligt bij Labels & Bags en haar financiële partners. De betaaltermijn is 14 dagen.

Voorwaarden voor kopen op rekening

• Labels & Bags verleent enkel krediet aan rechtspersonen (bedrijven en instellingen) binnen Nederland.
• Op rekening kopen is mogelijk voor al die bedrijven en instellingen die door onze kredietverzekeraar voldoende kredietwaardig worden geacht.

• Indien een bedrijf korter dan 6 maanden bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat wordt het bedrijf zondermeer niet kredietwaardig geacht.

• Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door storting of overmaking van het factuurbedrag op een door Labels & Bags aangewezen bankrekening.

De op de bankafschriften van Labels & Bags vermelde valutadatum zal als dag van betaling worden aangemerkt. Indien u nog niet eerder bij ons heeft besteld, geldt voor uw eerste bestelling een maximale besteding van 700 euro indien u op rekening bestelt.


Indien de overeengekomen betalingstermijn tweemaal niet wordt nagekomen, dan wordt de overeenkomst onmiddellijk en onherroepelijk ontbonden. Men kan dan vervolgens kiezen voor een automatische betalingsopdracht of een levering onder rembours.

Een overeenkomst voor het leveren op krediet komt pas tot stand na ontvangst en goedkeuring van een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel alsmede een kopie legitimatiebewijs en na ontvangst van het volledig ingevulde, aanvraagformulier.

Wilt u in aanmerking komen voor bestellen op rekening?

Indien ook u wilt genieten van de voordelen van bestellen op rekening, dan dient u hiertoe ons aanvraag-formulier volledig ingevuld retour te sturen (fax of e-mail of per post). Deze dient overigens vergezeld te gaan met een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel alsmede een kopie legitimatiebewijs.

Download hier het aanvraag formulier

Maak tevens direct uw account aan, zodat we na goedkeuring direct uw account kunnen activeren.

Account aanmaken